Piet de Hoop

  • Directeur Autoschade De Hoop & Zn.
  • (Schoon)vader, opa.
  • 38 jaar
  • Autoschade
  • Familiebedrijf, met eenieder een eigen taak binnen het bedrijf