Blijven de geboden diensten en service hetzelfde onder de nieuwe eigenaar?

Bij Autoschade De Hoop & Zn. staat de kwaliteit en de geboden service buiten kijf, vandaar dat wij kunnen stellen dat dit op minimaal het bekende niveau wordt gecontinueerd. De mogelijkheden van schadeherstel die worden aangeboden blijven hetzelfde of worden uitgebreid met nieuwe diensten.